what going on?

Boruto: Naruto Next Generations 1x141

The Shinobi Prison: Hozuki Castle

Boruto: Naruto Next Generations: 1×141
Boruto: Naruto Next Generations: 1×141
Boruto: Naruto Next Generations: 1×141
Boruto: Naruto Next Generations: 1×141
Jan. 26, 2020

Boruto: Naruto Next Generations season 1